Note

Wednesday, September 28, 2016

[Vietnamization: military] ពិធី បិទវគ្គ បំប៉ន ជំនាញ ទប់ទល់ បាតុកម្ម នៅសាលា នគរបាល ជាតិ មិត្តភាព កម្ពុជា-វៀតណាម នៅត្រែងត្រយឹង | Training to suppress protesters at Trang Trayeung (near Kirirom), Kampong Speu

[Background / related]

No "family book" requirement for Khmer national ID card in Trang Tayeung (Kampong Speu)

...
 
២៨ កញ្ញា ២០១៦ / 28 September 2016
VOD៖ វីដេអូ បង្ហាញ ពិធី បិទវគ្គ បំប៉ន ជំនាញ ទប់ទល់ បាតុកម្ម កាលពីថ្ងៃ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលា នគរបាល ជាតិ មិត្តភាព កម្ពុជា-វៀតណាម នៅត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam.5

[Vietnamization] Flying red, flying high

The Vietnam-Cambodia Friendship Memorial


[Vietnamization] Cambodia, Vietnam to Enhance Cooperation

Cambodia, Vietnam to Enhance Cooperation

Khmer Times | 28 September 2016

Cambodia and Vietnam yesterday pledged to enhance cooperation and also pushed for the completion of demarcating the border to build peace and development.

The discussion was held yesterday during a meeting between National Assembly President Heng Samrin and Vietnam’s National Assembly chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan, who was on an official visit to Cambodia. 

Deal terms floated as CPP, CNRP set to meet at National Assembly

Opposition leader Kem Sokha (left) takes part in a Buddhist ceremony yesterday at the CNRP headquarters in Phnom Penh, where he has been holed up since late May.
Opposition leader Kem Sokha (left) takes part in a Buddhist ceremony yesterday at the CNRP headquarters in Phnom Penh, where he has been holed up since late May. Heng 

Deal terms floated as CPP, CNRP set to meet at National Assembly


With Cambodia National Rescue Party lawmakers due to meet their ruling party counterparts this morning at the National Assembly, talk of a deal to resolve the Kingdom’s political stalemate hangs in the air, though it remains to be seen what, if any, compromises will be made.
In an interview yesterday, influential media baron Soy Sopheap – who has in the past acted as a mediator between the two parties – laid out some terms of a plan to “move forward”, saying the proposal had been sent to Prime Minister Hun Sen and discussed with opposition leader Sam Rainsy.

The Political Magic of C.S. Lewis

John Chillingworth/Picture Post/Hulton Archive, via Getty Images

The Political Magic of C.S. Lewis

Sunday Review / New York Times | 24 September 2016

WHEN I was on Christmas break from college in 1980, I wrote a letter to the editor of my hometown newspaper, The Tri-City Herald. It was published soon after I began to embrace Christianity, a gradual rather than a dramatic process that didn’t come all that easily.
The letter was a response to a man who had written that Christians were obligated to support a long list of conservative policies. (This was in the immediate aftermath of Ronald Reagan’s election and the rise of the religious right.) “Mr. Mays appears to believe that Christianity and his personal views are synonymous,” I wrote. “Conceivably, they are not. Christianity does not identify with a political ideology or party.”
I was politically conservative at the time, and believed that my religious faith, carefully understood, should inform my politics. Yet I was also troubled by what I believed was the subordination of Christianity to partisan ideology — the ease with which people took something sacred and turned it into a blunt political weapon. It was only years later that I learned that one of the seminal intellectual figures in my journey toward faith, C. S. Lewis, shared a similar approach and concern.
In 1951, Lewis — the author of “The Chronicles of Narnia,” Oxford don, medievalist, lecturer on philosophy and the leading Christian apologist in the 20th century — declined an offer from Winston Churchill to recommend him for an honorary Commander of the British Empire. “There are always knaves who say, and fools who believe, that my religious writings are all covert anti-Leftist propaganda, and my appearance on the Honours List wd. of course strengthen their hands,” Lewis replied. He would not allow vanity and misplaced political ambitions to discredit his public witness.

Cambodia National Rescue Party to End Legislative Boycott

Cambodia National Rescue Party to End Legislative Boycott
Leader of Cambodia National Rescue Party (CNRP) Sam Rainsy (R), deputy CNRP leader Kem Sokha (C) and workers march to mark the 11th anniversary of the death of labor leader Chea Vichea, in Phnom Penh on January 22, 2015.

Cambodia National Rescue Party to End Legislative Boycott

RFA | 27 September 2016

The opposition Cambodia National Rescue Party plans to end its legislative boycott on Wednesday when CNRP lawmakers on the National Assembly’s committees return to work, party officials said on Tuesday.

Speaking at CNRP’s Phnom Penh headquarters the party’s acting chief Kem Sokha told supporters that opposition lawmakers on the Permanent Standing Committee and the legislature’s five commissions will attend the legislative meetings on Wednesday.

We are all young[Vietnamization] Cambodia newspaper highlights Vietnamese top legislator’s visit

NA Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan

Cambodia newspaper highlights Vietnamese top legislator’s visit
Cambodia’s largest daily newspaper Rasmei Kampuchea (Light of Cambodia) has run a front page article saying the visit to Cambodia by Vietnamese National Assembly Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan from September 27-28 will strengthen bilateral cooperation.

Vietnam Net Bridge | 27 September 2016
The article noted this was Ngan’s first trip to Cambodia as Vietnam’s top legislator after her recent visit to Laos, showing that Vietnam prioritises the long-standing solidarity between the three countries.

Following by Vietnamese President Tran Dai Quang’s visit to Cambodia in June 2016, the visit by the NA Chairwoman shows that Vietnam pays great attention to relations with Cambodia.

According to the article, the visit illustrates the close-knit ties between Vietnam and Cambodia given the two countries’ States and peoples are preparing to celebrate the 50 th founding anniversary of diplomatic relations (June 24, 1967).

Bilateral friendship and comprehensive cooperation have been maintained and reinforced over the years by the implementation of agreements reached between senior officials of the two countries.

The nations organised the 14 th session of the Joint Commission for Economic, Cultural, Scientific and Technological Cooperation in 2015, during which 28 bilateral agreements were reached, the article noted.

The Vietnamese legislature later approved an aid package of 193 billion VND (about 8.7 million USD) for Cambodia and supported Cambodian National Assembly and Senate to build information technology infrastructure for their Secretariats, and assisted Cambodian parliamentarians with Vietnamese-language training.

The two countries’ parliaments have also maintained regular visits. In December 2015, President of the Senate Say Chhum selected Vietnam as the first country to visit after taking office. Later in June 2015, then Vietnamese National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung paid tribute to the late President of the Senate Chea Sim. In April 2015, President of Cambodia’s National Assembly Heng Samrim attended the 132 nd Inter-Parliamentary Union Assembly in Hanoi in April 2015.

Tuesday, September 27, 2016

[Vietnamization: Rice] CPP Faces Moment of Reckoning Over Agriculture Failures - editorial in The Cambodia Daily by Sam Rainsy

 [Background / related]

The Vietnamization of Kampuchea: A New Model of Colonialism (Indochina Report, October 1984)

Part II: Vietnamization of the Economic Framework (continued)
The Unequal Exchange
        
It is within this new institutional framework that the Vietnamese are asserting their hold over the economy and future of KampucheaFisheriesrubber and rice are the three main sectors affected by what should be termed the Unequal Exchange between Vietnam and Kampuchea.

 ...

CPP Faces Moment of Reckoning Over Agriculture Failures

 Sam Rainsy / Cambodia Daily | 27 September 2016

In the face of the deepening rice sector crisis, the government’s recent measures—including a cash influx directed toward millers—are nothing but clumsy stopgaps that may bring slight, artificial and temporary relief, but do not solve at all the problem of Cambodia’s collapsing agriculture industry.

—Letter to the Editor—

We are actually approaching the moment of truth when nothing can hide the failure of the government’s economic policy in general and agricultural policy in particular, if we can call “policy” a combination of neglect, incompetence, corruption and plunder that has been in action for decades and has led to the destruction or disorganization of entire sectors of Cambodia’s economy.

Injecting cash at the last minute in grossly inadequate amounts through the most unusual channels and calling for the “generosity” of government officials, the armed forces, wealthy businesspeople and other “friends” to personally “help” buy, store, dry and process rice—meaning doing the work of the cash-strapped professional rice millers in order to save them from bankruptcy—is a pathetic “policy” on the part of an unprofessional and desperate government having to deal with a situation that is getting more and more out of control.

In a previous letter to The Cambodia Daily on the same topic—“Struggling Local Rice Sector a Result of Government Neglect” (March 17)—I pointed to the fact that the looming collapse of the sector would have far-reaching economic, social and political consequences given the Cambodian population’s heavy reliance on agriculture in general and the rice industry in particular. But I also stressed that the government had completely ignored the real and structural causes of the crisis and therefore could not think of, and work on, the needed remedies.

In agriculture, as in many other sectors, the key word is productivity with its corollary: competitiveness. Even though world market prices for rice have recently declined, some producers still make profits and continue to thrive while others start to incur losses and face possible bankruptcy. The difference in their financial situations lies in the fact that the first group of producers are simply more competitive than the second one, and those who are more competitive are in such a favorable situation because they achieve higher productivity than their competitors.

THE HUG: First Lady Michelle Obama gives former President George W. Bush

 
My favorite photo from today. First Lady Michelle Obama gives former President George W. Bush a big hug at the opening of the National Museum of African American History and Culture today. President Bush signed the bill authorizing the NMAAHC in 2003. Bank of America is one of the major sponsors of the museum, and I was on assignment for them documenting this historic occasion.

Who knew "The Hug" would be seen around the world! I know that both former President Bush and Mrs. Obama have a good sense of humor--they'll need it after looking at some of these. Thanks to Bank of America for giving me such a great assignment. They are a co-sponsor of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture

I've finally entered another universe with this pic!

[Vietnamization, military] Army’s intro to riot control

[Background / related]
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/157378/vietnam--cambodia-beef-up-defence-ties.html
How Vietnam "foil plots" (democratic elections) to keep its CPP puppet in power in its destruction of Cambodia
...
Military personnel in riot gear participate in an exercise last week at a police training facility. Youtube
Military personnel in riot gear participate in an exercise last week at a police training facility. Youtube

Army’s intro to riot control

Phnom Penh Post | 27 September 2016

Raised riot shields in their left hands, batons ready in their right, the line of several dozen soldiers advanced toward the crowd of “protesters” who, armed with sticks and placards, lunged forward now and then to strike out at the shields.
Then, officers in the rear lobbed smoke grenades in an arc overhead, the soldiers suddenly broke into a charge and the mock mob, numbering in the dozens, scattered across the National Police’s training facility in Kampong Speu province.
The scenes, relayed in footage released online by Cambodia National Police News on the weekend, show a slice of the recent three-month protest-control training delivered by the National Police and Vietnamese experts to police officers as well as soldiers from five units of the Royal Cambodian Armed Forces.

[Vietnamization: Rice, China responds] Cambodia asks China to speed up $300 million rice loan

 [Background / related]

The Vietnamization of Kampuchea: A New Model of Colonialism (Indochina Report, October 1984)

Part II: Vietnamization of the Economic Framework (continued)
The Unequal Exchange
        
It is within this new institutional framework that the Vietnamese are asserting their hold over the economy and future of KampucheaFisheriesrubber and rice are the three main sectors affected by what should be termed the Unequal Exchange between Vietnam and Kampuchea.
 ...

Cambodia asks China to speed up $300 million rice loan

Reuters | 26 September 2016
 
PHNOM PENH, Sept 26 (Reuters) - Cambodia asked China on Monday to speed up a $300 million loan to help Cambodia's rice sector that has been hurt by plummeting prices amid fierce global competition.
Deputy Prime Minister Hor Namhong told China's ambassador to Cambodia, Xiong Bo, during a meeting on Monday that Cambodia urgently needed the funds which it first asked for last year.
China has drawn Cambodia into a closer military and diplomatic relationship in recent years as part of its efforts to quell regional opposition to its sea territorial claims in Asia, deepening China's already close ties to Cambodia Prime Minister Hun Sen.
Rice farmers in Cambodia have had a hard time competition with other Southeast Asian rice exporters such as Thailand and Vietnam because of expensive transport and higher electricity prices. The lack of overseas demand has pushed prices lower to around $193 per tonne from around $250 in August.

"The Cambodian people are facing a crisis of rice prices which fell rapidly," said Namhong, adding that he had also asked China to make good on its pledge to buy 300,000 tonnes of Cambodian rice annually.

"I asked the Chinese ambassador to report this to the Chinese government to hurry up to buy rice as China had promised to help our farmers," he said.
China's embassy in Phnom Penh did not immediately respond to a Reuters request for comment.
Kann Kunthy, chief executive of rice miller Battambang Rice Investment Co, said that the falling rice prices were a global trend and that Cambodia faces fierce international competition.
"There have been no orders from abroad so millers couldn't buy rice from farmers," he said. "Farmers are seriously affected."
Cambodia exported 530,000 tonnes of rice last year, well below its target of 1 million tonnes, partly because of drought but also due to a global supply glut.
[Vietnamization: Laos, Indochina] អ្នក​ភូមិ​ រស់​នៅ​ តាម​ព្រំដែន​ ឡាវ​ បារម្ភ​ រឿង​ ជនជាតិ​ឡាវ​ ចូល​បាញ់​ សត្វ​ព្រៃ​ ក្នុង​ទឹក​ដី​ខ្មែរ | Villagers living along border with Laos concerned about Laotians [military] hunting wildlife in Cambodian territory

ជន​ដើម​ភាគ​តិច​ខិះ ស្ទឹងត្រែង ៨៥៥
ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ខិះ ក្នុង​ស្រុក​សៀមប៉ាង ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ចុង​ខែ​មេសា ទាក់ទិន​ទាហាន​ឡាវ និង​ពលរដ្ឋ​ឡាវ ឆ្លង​ចូល​ដី​ខ្មែរ​បាញ់​សត្វព្រៃ និង​សត្វ​ពាហនៈ​អ្នក​ភូមិ កាល​ពី​ចុង​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។
RFA/Men Sothyr

អ្នក​ភូមិ​ រស់​នៅ​ តាម​ព្រំដែន​ ឡាវ​ បារម្ភ​ រឿង​ ជនជាតិ​ឡាវ​ ចូល​បាញ់​ សត្វ​ព្រៃ​ ក្នុង​ទឹក​ដី​ខ្មែរពលរដ្ ឋ​រស់​នៅ​ ក្បែរ​ព្រំដែន ​កម្ពុជា-​ឡាវ អះអាង​ ថា, ទាហាន​,ឡាវ នៅ​តែ​ បន្ត​ឆ្លងដែន​ ចូល​ដី​ខ្មែរ​ បាញ់​សត្វព្រៃ​ នៅ​តំបន់​ ព្រៃ​ការពារ​ សៀមប៉ាង ខាង​លិច។  អ្នក​ភូមិ ​អះអាង ​ថា, ទាហាន​ឡាវ ទាំង​នោះ មាន​គ្នា ៦​នាក់ ប្រដាប់​ ដោយ​កាំភ្លើង ​អាកា ២​ដើម និង​កាំភ្លើង​ច្នៃ ៣​ដើម ឆ្លង​ចូល​ ទឹកដី​ខ្មែរ​ ត្រង់​ចំណុច​ ប្រឡាយស្អុង ចន្លោះ ​បង្គោល​ព្រំដែន​ លេខ ០៣៩ ដល់ ០៤៣, ហើយ ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ បរបាញ់ ​សត្វព្រៃ នៅ​ពេល​យប់។
ជនជាតិដើម​ ភាគ​តិច​ ខិះ រស់​នៅ​ ឃុំ​ព្រែកមាស ស្រុក​សៀមប៉ាង ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង រិះគន់​ យោធា​ការពារ​ព្រំដែន ​របស់​ កម្ពុជា ​ថា, ហាក់​ មិន​យក​ចិត្ត​ ទុក​ដាក់​ ទប់ស្កាត់​ ការ​ឆ្លង​ចូល​ ដី​ខ្មែរ​ ដោយ​យោធា​ឡាវ, គ្មាន ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ត្រឹមត្រូវ, បង្ក​ប៉ះពាល់​ អធិបតេយ្យភាព ​ព្រំដែន និង​ប៉ះពាល់​ សន្តិសុខ​ សុវត្ថិភាព​ របស់ ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ នៅ​តំបន់​នោះ។

Bi-partisian friendship [Mr. Hun Sen, take the offer of peace before the door closes completely]What an incredible reaction to my photo of former President Bush and First Lady Michelle Obama whom I caught in a warm and touching moment at the African American Museum dedication. My eldest son Byron Kennerly suggested I show some other pictures of bi-partisian friendship. One that he mentioned was a quiet conversation between Senators John Kerry and John McCain in 1997. Both were Vietnam vets, one a Democrat, the other a Republican. Although political adversaries, they were friends first and foremost.

Dredging figures do not add up

Content image - Phnom Penh Post
A dredging boat and a barge work to collect sand from the Mekong River on the outskirts of Phnom Penh earlier this year. Heng Chivoan

Dredging figures do not add up

Phnom Penh Post | 27 September 2016

Transparency and environmental groups are calling on the Anti-Corruption Unit to investigate potential smuggling in the sand-dredging industry after a gaping $750 million discrepancy was discovered between Cambodia’s documented sand exports and Singapore’s imports. 

Sam Rainy's interview on HARDtalk

http://bbc.in/2d8U0DN
Image result for BBC Hardtalk Sam Rainsy Sarah Montague image
BBC HARDtalk | 26 September 2016

Sarah Montague speaks to the president of the Cambodia National Rescue Party, Sam Rainsy

The UN, USA and Europe all say they are worried about what is going on in Cambodia. More than a dozen opposition figures are in prison, the party's vice president hasn't left their HQ in four months for fear of being arrested, and the opposition leader Sam Rainsy - our guest today - fled the country to avoid jail.

The CNRP want to replace prime minister Hun Sen, who has been in power for more than 30 years and whom they claim has rigged past elections. They have threatened mass demonstrations if the intimidation continues, but can their leader make a difference to life in Cambodia when he is in self-imposed exile in Europe?